We must start to treat the causes and not only the effects

News

Galati Declaration on Sturgeon Conservation in the Danube Basin and the Black Sea

The overall objective of the Galati Conference on Conservation of Sturgeons (GSC19), Conservation of Danube Sturgeons – a challenge or a burden?”, on 28-30 October 2019 – jointly organised by “Dunarea de Jos” University of Galati (Research and Development Center for Sturgeon, Aquatic Habitats and Biodiversity) with DSTF (Danube Sturgeon Task Force), Romanian Ministry of Water and Forests, Romanian Ministry of Environment, NAFA (Romanian National Agency for Fisheries and Aquaculture), WSCS (World Sturgeon Conservation Society) and WWF (World Wide Fund for Nature), under the patronage of the Romanian Presidency of the EUSDR (EU Strategy for the Danube Region) and the Romanian Academy was to address actions needed to conserve the critically endangered population of sturgeons in the entire Danube Basin, the Danube Delta and the Black Sea.The Conference was attended by 120 delegates from fisheries, water and environmental administrations, the scientific community and civil society in Romania, Bulgaria, Serbia, Hungary, …

ORDINUL DE PROHIBIȚIE 2023

Ordinul nr. 10/235/2023 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023 Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 27 ianuarie 2023. În vigoare de la 27 ianuarie 2023 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Având în vedere Referatul de aprobare nr. 353 din 10 ianuarie 2023 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 105.521 din 19 ianuarie 2023 al Direcţiei generale biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, luând în considerare prevederile: – art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în …

ORDIN privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2022

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 295/25.III.2022 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 57 din 10 martie 2022 MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 675 din 24 martie 2022 ORDIN privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2022 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.228 din 23.02.2022 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 182.294 din 21.03.2022 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, luând în considerare prevederile: — art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare; — art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și …

ORDIN privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii şi zone

ORDIN nr. 42/558/2022privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii și zone Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.051 din 17.02.2022 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 182.842 din 1.03.2022 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,luând în considerare prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul: – art. 7 lit. A.g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare; – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru …

Antipa, o moștenire pierdută

În 9 Martie, cu 78 de ani în urmă, geniul pescăriei românești pleacă să organizeze Pescăria și Pescuitul din Ceruri și de ce nu, să pună bazele unui muzeu și să dea cele mai de preț sfaturi cu privire la importanța Dunării. Moștenirea lui Grigore Antipa este excepțională, pe lângă nenumărate studii, publicații, legi, sfaturi, a lăsat o bază materială impresionantă. Încă de la înființarea Direcției Generale a Pescăriilor (1896) dar și cât timp a condus acest ”fenomen”, a reușit, pe lângă organizare, să construiască o bază materială de excepție, care a ajutat la dezvoltarea pescăriei românești. Principalele clădiri construite în perioada 1907-1915 sub coordonarea lui Grigore Antipa: Hale de primire și distribuție a peștelui din Galați, primul frigorifer din România Orașul Galați reprezenta principalul punct de vânzare a peștelui en-gros din România. În anul 1911 (Bucureşti, Monitorul Oficial nr. 84-1911) Antipa publică ”Programul construcţiei halei de peşte cu frigorifer …

În ape tulburi

Nu știu alții cum pot, dar eu, când mă uit la ce a însemnat pescăria în România și în ce s-a transformat acum, mă apucă leșinul. Un domeniu strategic a ajuns oaia neagră, un loc în care luminița speranței licărește tot mai puțin, am înfrânt! Zilele trecute, când analizam ceva date istorice cu privire la capturile comerciale de sturioni (da știu că nu ar trebui să trăim în trecut dar un domeniu fără istorie este un domeniu fără viitor), o cifră mi-a produs o modificare de ritm, și anume 6.038.942,00 kg. Aceasta este cantitatea de CRAP, pescuită comercial în România în anul 1909. 6 mii de tone de Crap s-au pescuit comercial în apele României acum mai bine de un secol, comparativ cu anul 2020 când cantitatea totală pescuită comercial a fost 3 mii de tone. Bineînțeles ca să îmi stric toată dispoziția, m-am uitat pe toate datele, pe care …

Programul Multianual pentru  Repopulări și  Populări de Susținere

În ultimii o sută de ani ecosistemele și speciile acvatice au suferit o depreciere constantă iar biodiversitatea a fost afectată prin măsuri și acțiuni a căror efecte au fost devastatoare. Pentru unele dintre acestea, de exemplu sturionii, dezastrul a fost mai pronunțat pentru că intervenit suprapescuitul și braconajul, fiind specii comerciale cu valoare economică mare. În ultimii ani biodiversitatea a devenit o prioritate mondială iar refacerea habitatelor și conservarea speciilor reprezintă o componentă importantă în strategia pe termen lung a Europei. Când vorbim de biodiversitate acvatică includem și resursele pescărești care nu sunt infinite și nici indestructible. Într-o populație în echilibru, creșterile în efectiv și biomasă egalează pierderile prin mortalitate naturală sau pescuit. Obligația administratorului e să mențină populația deasupra unui anumit nivel care să permită auto susținerea respectivei specii. Suprapescuitul anumitor specii coroborat cu distrugerea habitatelor de reproducere, adică scăderea productivității naturale, conduc la o scădere a populației și …

Unde se duc braconierii… când se duc?

The poacher (Braconierul)”Valoarea ridicată a sturionilor, a făcut din aceste specii țintele perfecte pentru cei care cred că îmbogățirea, prin orice metodă, aduce fericirea dar, din păcate, cad în propria capcană a iluziei. Braconajul reprezintă una din cauzele care au afectat ireversibil populațiile sălbatice de sturioni iar lăcomia omului învinge orice urmă de rațiune în detrimentul unui pescuit sustenabil (Ionescu & Crihană, 2019)”. Uitându-mă pe Facebook, am găsit trei amintiri din Aprilie 2018, 2019 și 2020, toate despre acțiuni împotriva braconajului sturionilor, din Dunăre sau Marea Neagră, știri cu impact emoțional ridicat. La o căutare simplă, pe internet, apar zeci de cazuri semnalate și am încercat să fac o sinteză cu cele mai importante acțiuni anti-bracobaj în care s-au identificat sturioni și/sau icre negre. E îmbucurător faptul că autoritățile acționează iar o parte din ele chiar își fac treaba dar, din păcate exemplarele de sturioni braconate sunt o pierdere enormă …

Prohibița sturionilor, între necesitate și insuficiență

Mâine, 20 Aprilie se încheie 5 ani de când s-a instaurat prohibiția speciilor de sturion din Dunăre și Marea Neagră prin Ordinul 545/2016 și aproximativ 15 de la primul Ordin care interzicea pescuitul sturionilor (Ordinul nr. 262/2006). În acest sens MADR și MMAP au emis un nou Ordin cu intrare în vigoare în data de 16 Aprilie 2021, privind măsurile de refacere şi conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale. Ca noutate, față de celelalte Ordine, se interzice pescuitul în scop comercial recreativ/sportiv sau familial al speciilor de sturioni din habitatele piscicole naturale din România, pentru o perioadă nedeterminată cât și folosirea oricăror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane şi carmace, în zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale din România. În ultimele luni, au apărut multe discuții, interpretări și întrebări în spațiul public, legate refacerea populațiilor sălbatice de sturioni și reluarea pescuitul comercial pentru capturarea …

The world’s forgotten fish

The WWF reports on the freshwater fish that are critical for lives and livelihoods of hundreds of millions of people and the health of rivers, lakes, and wetlands. But 1/3rd of them are already threatened with extinction. Promoting thriving populations of freshwater fishes and the ecosystems within which they thrive is a priority for WWF and the organizations and alliances that produced this report. read the report The post The world’s forgotten fish appeared first on WSCS.

Apa înseamnă viață!
error: