We must start to treat the causes and not only the effects

ORDIN privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii şi zone

Published by TudorI on

ORDIN nr. 42/558/2022privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii și zone

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.051 din 17.02.2022 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 182.842 din 1.03.2022 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
luând în considerare prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul: – art. 7 lit. A.g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare; – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului, apelor și pădurilor emit următorul ordin:

Articolul 1
Se aprobă măsurile de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii și zone (Marea Neagră, Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, fluviul Dunărea, râul Prut, lacuri de acumulare), conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Pentru pescuitul în apele continentale, cu excepția zonelor aflate în administrarea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, pentru care există reglementări specifice, 15% din cota alocată înscrisă în autorizația de pescuit, dar nu mai mult de 3 kg/zi pe ambarcațiune, poate fi reținută pentru consum familial, cu condiția ca aceasta sa fie înregistrată și raportată la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
Articolul 3
Speciile rac (Astacus leptodactylus și Astacus fluviatilis) și speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) și cosaș (Ctenopharyngodon Idella) pot fi capturate fără limită, cu condiția înregistrării și transmiterii cantităților capturate la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
Articolul 4
Prin excepție de la prevederile prezentului ordin, în habitatele piscicole naturale contractate de către asociațiile de pescari recreativi legal constituite și recunoscute conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările ulterioare, efortul de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2022 nu vor depăși efortul de pescuit și cotele de pescuit stabilite în planurile de management.
Articolul 5
Exploatarea vongolei (Chamelea gallina) și implicit utilizarea dragei hidraulice se vor face în prezența la bord a unui expert marin care va urmări aspectele legate de impactul echipamentului asupra mediului marin.
Articolul 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Sorin Moise,
secretar de stat
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Tánczos Barna
Anexa nr. 1
Valorile stocurilor, ale capturii totale admisibile (TAC) și ale efortului de pescuit
pentru principalele specii de pești din Marea Neagră pentru anul 2022

Specia


Stoc (t)
(sector românesc)


Captura totală admisibilă*
(t)


Efort de pescuit
(nr. de ambarcațiuni)

Șprot

123.350,65-71.312,58


3442,5
Conform Regulamentului (UE)
nr. 110/2022 al Consiliului de stabilire, pentru 2022, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră

Capacitatea redusă a flotei românești de pescuit nu impune limitări în pescuit.

Bacaliar

6.308,82-19.951,45


500
(captură complementară)

Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2021.

Guvizi

300-350

30

Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2021.

Calcan

2.748,38-2.485,37


75
Conform Regulamentului (UE)
nr. 110/2022 al Consiliului de stabilire, pentru 2022, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră

Setci de calcan – 6.500 buc. Maximum 180 de zile de pescuit/an

Rechin

2.065-5.556

13,5

Doar cu paragate de rechin

Midii

Circa 100.000

500Rapana

14.500-15.000

8.000

Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2021.


Vongola**
(Chamelea gallina)

12 tone/km^2

1.000

Nave dotate cu dragă hidraulică


* Cantitățile pe specii includ cantitățile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin, pentru zona „Marea Neagră“ și zona „Bazinele Mării Negre“.
** Este interzisă recoltarea vongolei în perioada 1.07.2022-15.09.2022.

Anexa nr. 2

Captură totală admisibilă (TAC) pe specii de pești și complexe acvatice pentru anul 2022 din perimetrul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“
Tabelul nr. 1

 *) Speciile de apă dulce, menționate în coloana nr. 5 (Bazine Marea Neagră), sunt capturate în Golful Musura și Meleaua Sf. Gheorghe.
Efortul de pescuit din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru anul 2022
Tabelul nr. 2Complex/Efort

Dunăre

Marea Neagră*

Somova-Parcheș

Gorgova-Uzlina

Șontea-Fortuna

Matița- Merhei

Roșu- Puiu

Razim- Sinoie

Insula Dranov

Total pescari autorizați

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Nr. pescari = captura în tone/2 tone/pescar/an

900

150

60

200

300

260

280

700

180

1480**

2

Nr. bărci

60

50

30

50

50

30

60

350

35

740***

3

Nr. setci diferite = nr. pescari x 15 setci/pescar

1.800

2.250

900

1.500

1.500

900

1.800

1.050

11.700

4

Nr. vintire = nr. pescari x 35 pt. DD complexuri

2.100

3.500

3.500

2.100

4.200

24.500

2.450

42.350

5

Nr. taliene baltă = nr. pescari x 10

600

1.000

1.000

600

1.200

7.000

700

11.350***

6

Nr. pescari scrumbie

1.200

1.200

7

Nr. setci scrumbie = 6 setci/pescar

7.200

7.200

8

Nr. năvoade = nr. pescari/20

10

10

20

20

20

60

140

9

Nr. taliene marine gigant

10

10

10

Nr. taliene Dunăre = 120 pescari x 5

600

11

Nr. taliene Razim = nr. pescari x 35

24.500

12

Nr. vintire Razim = nr. pescari x 10

7.000

13

Nr. vintire Somova = nr. pescari x 20

1.200

14

Nr. taliene balta Somova = nr. pescari x 20

1.200


* Marea Neagră include Golful Musura și Meleaua Sf. Gheorghe.
** Totalul pescarilor autorizați/Nu indică suma valorilor pe zone de pescuit, ci o valoare mai mică, deoarece pescarii autorizați se pot regăsi pe mai mult de o zonă de pescuit.
*** În funcție de starea anuală a ecosistemului cercetat (abundența speciilor ce fac obiectul pescuitului comercial și predictibilitatea) față de formula de calcul aplicată, numărul uneltelor poate fi ajustat (în plus sau minus) la valoarea dată în tabel.

Anexa nr. 3

Captura totală admisibilă (TAC) și efortul de pescuit din fluviul Dunărea (km 140-km 1075) pentru anul 2022
Tabelul nr. 1


Nr.
crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson


Captura totală admisibilă
(tone)

Pescuit comercial (tone)

Pescuit recreativ (tone)


Total
(tone)

Nr. de ambarcațiuni**)/pescari

Scrumbie

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii*)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1
km 140 (amonte ARBDD)-km 155
(confluență râul Siret)

9

24

12

5

50

8

58

33/99

2

2

A

km 155 (confluență râul Siret)-km 174 (trecere BAC Insula Mare a Brăilei)

9

24

12

4

49

6

55

33/99

B

km 174 (trecere BAC Insula Mare a Brăilei)-km 227 (confluență râul Călmățui), inclusiv Brațul Vâlciu

14

50

18

7

89

11

100

58/174

3

3km 0-98 Braț Măcin (Vadu Oii)

2

17

6

5

30

4

34

27/81

4

4

A

km 238 (Vadu Oii)-km 300 (Cernavodă)

10

27

11

7

55

8

63

40/120

B

km 300 (Cernavodă)-km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

10

38

11

6

65

6

71

42/126

5

5

A

km 227 (gura Călmățui)-km 248 (Giurgeni)

5

18

8

3

34

2

36

23/69

B

km 248 (Giurgeni)-km 50 Braț Borcea (Borcea)

29

82

21

8

140

5

145

78/234

6

6

A

km 50 Braț Borcea (Borcea)-km 100 Braț Borcea, inclusiv Brațul Bala

6

26

7

5

44

5

49

45/135

B

km 366 (Călărași)-km 452 (Greaca)

7

31

8

6

52

5

57

47/141

7

7km 452 (Greaca)-km 526 (râul Vedea)

11

47

13

10

81

5

86

41/123

8

8km 526 (râul Vedea)-km 615 (Gârcov)

7

31

9

7

54

7

61

40/120

9

9km 615 (Gârcov)-km 665

5

23

7

5

40

5

45

25/75

10

10km 665-km 817 (amonte Cetate)

15

67

17

14

113

13

126

88/264

11

11km 817 (amonte Cetate)-km 863 (aval PF II), inclusiv Brațul Gogoșu

5

21

5

5

36

6

42

25/75

12

12km 864 (baraj PF II)-km 943 (baraj PF I)

50

14

10

74

20

94

60/180

13

13km 943 (baraj PF I)-km 1012 (Cozla)

36

9

7

52

9

61

42/126

14

14km 1012 (Cozla)-km 1075 (Baziaș)

87

23

18

128

23

151

105/315

Total general

144

699

211

132

1186

148

1334

852/2556


*) Termenul de „alte specii“ face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborț), Clupeonella cultriventris (gingirică), Pelecus cultratus (sabița), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin), Rutilus rutilus (babușcă), Blicca bjoerkna (batcă), Perca fluviatilis (biban) etc., cu excepția speciilor strict protejate, precum și a celor interzise la pescuit.
**) Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (ambarcațiune) este:– setci 5 bucăți;– ave 7 bucăți;– taliene 3 bucăți;– vintire 15 bucăți;– prostovol 1 bucată;– alte unelte tradiționale 1 bucată.
Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140-km 1075) pentru anul 2022
Pescuit comercial
– Ciprinide autohtone –
Tabelul nr. 2


Nr.
crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (TAC) (tone)


Total
(tone)

Crap

Caras

Plătică

Morunaș

Mreană

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

A

km 140 (amonte ARBDD)-km 155 (confluență râul Siret)

5

4

7

4

4

24

2

2

A

km 155 (confluență râul Siret)-km 174 (trecere BAC Insula Mare a Brăilei)

5

4

7

4

4

24

B

km 174 (trecere BAC Insula Mare a Brăilei)-km 227 (confluență râul Călmățui), inclusiv Brațul Vâlciu

10

12

12

8

8

50

3

3

km 0-98 Braț Măcin (Vadu Oii)

4

4

4

2

3

17

4

4

A

km 238 (Vadu Oii)-km 300 (Cernavodă)

4

8

9

3

3

27

B

km 300 (Cernavodă)-km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

7

12

14

2

3

38

5

5

A

km 227 (gura Călmățui)-km 248 (Giurgeni)

4

4

4

3

3

18

B

km 248 (Giurgeni)-km 50 Braț Borcea (Borcea)

6

12

47

4

13

82

6

6

A

km 50 Braț Borcea (Borcea)-km 100 Braț Borcea, inclusiv Brațul Bala

5

10

6

2

3

26

B

km 366 (Călărași)-km 452 (Greaca)

6

12

7

3

3

31

7

7

km 452 (Greaca)-km 526 (râul Vedea)

9

18

11

4

5

47

8

8

km 526 (râul Vedea)-km 615 (Gârcov)

6

12

7

3

3

31

9

9

km 615 (Gârcov)-km 665

5

8

5

3

2

23

10

10

km 665-km 817 (amonte Cetate)

13

26

15

6

7

67

11

11

km 817 (amonte Cetate)-km 863 (aval PF II), inclusiv Brațul Gogoșu

4

8

5

2

2

21

12

12

km 864 (baraj PF II)-km 943 (baraj PF I)

10

19

11

5

5

50

13

13

km 943 (baraj PF I)-km 1012 (Cozla)

7

14

8

3

4

36

14

14

km 1012 (Cozla)-km 1075 (Baziaș)

16

34

20

8

9

87

Total general

126

221

199

69

84

699


Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140-km 1075) pentru anul 2022
Pescuit comercial
– Specii răpitoare –
Tabelul nr. 3


Nr.
crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson


Captura totală admisibilă (TAC)
(tone)


Total
(tone)

Avat

Somn

Șalău

Știucă

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1

km 140 (amonte ARBDD)-km 155 (confluență râul Siret)

0

6

5

1

12

2

2

A

km 155 (confluență râul Siret)-km 174 (trecere BAC Insula Mare a Brăilei)

3

5

4

1

13

B

km 174 (trecere BAC Insula Mare a Brăilei)-km 227 (confluență râul Călmățui), inclusiv Brațul Vâlciu

3

6

6

2

17

3

3

km 0-98 Braț Măcin (Vadu Oii)

1

3

1

1

6

4

4

A

km 238 (Vadu Oii)-km 300 (Cernavodă)

4

4

2

1

11

B

km 300 (Cernavodă)-km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

4

4

2

1

11

5

5

A

km 227 (gura Călmățui)-km 248 (Giurgeni)

1

4

2

1

8

B

km 248 (Giurgeni)-km 50 Braț Borcea (Borcea)

8

6

5

2

21

6

6

A

km 50 Braț Borcea (Borcea)-km 100 Braț Borcea, inclusiv Brațul Bala

1

2

3

1

7

B

km 366 (Călărași)-km 452 (Greaca)

1

2

3

2

8

7

7

km 452 (Greaca)-km 526 (râul Vedea)

2

4

5

2

13

8

8

km 526 (râul Vedea)-km 615 (Gârcov)

2

2

3

2

9

9

9

km 615 (Gârcov)-km 665

2

2

2

1

7

10

10

km 665-km 817 (amonte Cetate)

3

5

6

3

17

11

11

km 817 (amonte Cetate)-km 863 (aval PF II), inclusiv Brațul Gogoșu

1

1

2

1

5

12

12

km 864 (baraj PF II)-km 943 (baraj PF I)

2

4

5

3

14

13

13

km 943 (baraj PF I)-km 1012 (Cozla)

2

2

3

2

9

14

14

km 1012 (Cozla)-km 1075 (Baziaș)

4

6

8

5

23

Total general

44

68

67

32

211


Captura totală admisibilă (TAC) și efortul de pescuit din râul Prut pentru pescuit comercial în anul 2022
Tabelul nr. 4

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson


Captura totală admisibilă
(tone)

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii*)

Pescuit comercial

Pescuit recreativ

Total


Nr. de ambarcațiuni**)/
pescari

1

Confluență Dunăre-confluență râu Elan

26

7

2

35

6

41

24

2

Confluență râu Elan-km 284 (Drânceni)

0

0

0

0

7

7

0

3

km 284 (Drânceni)-km 514

0

0

0

0

7

7

0

4

A

km 514-km 544 (Baraj Stânca-Costești)

0

0

0

0

4

4

0

B

Lac de acumulare Stânca-Costești (km 544-km 614)

13

10

3

26

1

27

19

C

km 614 (Manoleasa Prut)-km 742 (intrare în România)

5

4

2

11

3

14

5

Total general

44

21

7

72

28

100

48


*) Termenul de „alte specii“ face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborț), Pelecus cultratus (sabiță), Chondrostoma nassus (scobar), Leuciscus cephalus (clean), Rutilus rutilus (babușcă), Blicca bjoerkna (batcă) etc., cu excepția speciilor strict protejate, precum și a celor interzise la pescuit.
**) Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (ambarcațiune) pe râul Prut este:– setci 5 bucăți;– ave 7 bucăți;– taliene 10 bucăți;– vintire 15 bucăți;– prostovol 1 bucată;– alte unelte tradiționale 1 bucată.
Captura totală admisibilă (TAC) din râul Prut pentru anul 2022
Pescuit comercial
– Specii răpitoare –
Tabelul nr. 5

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson


Captura totală admisibilă
(tone)


Total
(tone)

Avat

Somn

Șalău

Știucă

Biban

1

Confluență Dunăre-confluență râu Elan

0

3

3

1

0

7

2

Confluență râu Elan-km 284 (Drânceni)

0

0

0

0

0

0

3

km 284 (Drânceni)-km 514

0

0

0

0

0

0

4

A

km 514-km 544 (Baraj Stânca-Costești)

0

0

0

0

0

0

B

Lac de acumulare Stânca-Costești (km 544-km 614)

2

3

3

1

1

10

C

km 614 (Manoleasa Prut)-km 742 (intrare în România)

1

1

1

0,5

0,5

4

Total general

3

7

7

2,5

1,5

21


Captura totală admisibilă (TAC) din râul Prut pentru anul 2022
Pescuit comercial
– Ciprinide autohtone –
Tabelul nr. 6

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson


Captura totală admisibilă
(tone)


Total
(tone)

Crap

Caras

Plătică

Roșioară

Morunaș

1

Confluență Dunăre-confluență râu Elan

8

8

6

2

2

26

2

Confluență râu Elan-km 284 (Drânceni)

0

0

0

0

0

0

3

km 284 (Drânceni)-km 514

0

0

0

0

0

0

4

A

km 514-km 544 (Baraj Stânca-Costești)

0

0

0

0

0

0

B

Lac de acumulare Stânca-Costești (km 544-km 614)

3

3

4

1

2

13

C

km 614 (Manoleasa Prut)-km 742 (intrare în România)

1

1

1

1

1

5

Total general

12

12

11

4

5

44

Anexa nr. 4

Captura totală admisibilă (TAC) și efortul de pescuit din lacurile de acumulare de pe râul Olt pentru pescuit comercial în anul 2022
Tabelul nr. 1


Nr.
crt.

Lac de acumulare


Captura totală admisibilă
(tone)

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii*)

TOTAL

Nr. de ambarcațiuni**)/pescari

1

Ionești

9,2

3,2

1,4

13,8

5/15

2

Băbeni

14,8

6,1

1,7

22,6

8/24

3

Drăgășani

13,8

5,9

0,9

20,6

8/24

4

Frunzaru

26,4

11,7

3

41,1

15/45

5

Rusănești

22,5

10

2,6

35,1

10/30

6

Izbiceni

21,1

9,2

1,5

31,8

10/30

7

Strejești

21,8

8,8

1,1

31,7

12/36

Total general

129,6

54,9

12,2

196,7

68/204


*) Termenul de „alte specii“ face referire la următoarele specii: Gymnocephalus cernuus (ghiborț), Pelecus cultratus (sabiță), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin), Vimba vimba (morunaș), Blicca bjoerkna (batcă), cu excepția speciilor strict protejate, precum și a celor interzise la pescuit.
**) Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (ambarcațiune) este:– setci 7 bucăți;– ave 7 bucăți;– taliane 10 bucăți;– vintire 15 bucăți;– prostovol 1 bucată;– alte unelte tradiționale 1 bucată.
Captura totală admisibilă (TAC) și efortul de pescuit din lacurile de acumulare de pe râul Olt în anul 2022
Pescuit comercial
– Ciprinide autohtone –
Tabelul nr. 2


Nr.
crt.

Lac de acumulare


Captura totala admisibilă
(tone)

Crap

Caras

Plătică

Babușcă

Oblete

Alte ciprinide

Total

1

Ionești

1,2

2,1

3,5

1,4

0,4

0,6

9,2

2

Băbeni

1,3

3,3

4,7

2

1,2

2,3

14,8

3

Drăgășani

1,4

3,1

3,7

1,9

2

1,7

13,8

4

Frunzaru

3,6

6,5

7,4

2,9

2,2

3,8

26,4

5

Rusănești

2,2

5,8

7

2,6

2,4

2,5

22,5

6

Izbiceni

2,8

4,8

6,5

2,6

2,4

2

21,1

7

Strejești

2,6

5,1

5,4

2,9

2,5

3,3

21,8

Total general

15,1

30,7

38,2

16,3

13,1

16,2

129,6


Captura totală admisibilă (TAC) și efortul de pescuit din lacurile de acumulare de pe râul Olt în anul 2022
Pescuit comercial
– Specii răpitoare –
Tabelul nr. 3

Nr. crt.

Lac de acumulare


Captura totală admisibilă
(tone)

Avat

Somn

Șalău

Știucă

Biban

Total

1

Ionești

0

1,1

1,8

0

0,3

3,2

2

Băbeni

0

2,2

3,1

0,5

0,3

6,1

3

Drăgășani

0

2,2

3,3

0,3

0,1

5,9

4

Frunzaru

0,25

4,15

5,6

0,6

1,1

11,7

5

Rusănești

0,4

3,6

5

0,5

0,5

10

6

Izbiceni

0,3

3,5

4,6

0,5

0,3

9,2

7

Strejești

0,1

3

4,6

0,5

0,6

8,8

Total general

1,05

19,75

28

2,9

3,2

54,9


Captura totală admisibilă (TAC) și efortul de pescuit din lacurile de acumulare de pe râul Siret pentru pescuit comercial în anul 2022
(tone)
Tabelul nr. 4

Nr. crt.

Lacul de acumulare

Avat

Crap

Somn

Scobar

Șalău

Caras

Alte specii*)


Total
(tone)

Nr. de ambarcațiuni**)/pescari

1

Răcăciuni

0,12

1

0,16

0,16

0,55

0,5

1,1

3,59

4/12

2

Berești

0,12

1

0,16

0,16

0,65

0,5

1,1

3,69

4/12

3

Călimănești

0,12

1

0,16

0,16

0,4

0,5

3,5

5,84

7/21

4

Movileni

0,12

1

0,16

0,16

0,6

0,5

2

4,54

6/18

Total general

0,48

4

0,64

0,64

2,2

2

7,7

17,66

21/63


*) Termenul de „alte specii“ face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborț), Pelecus cultratus (sabiță), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin), Rutilus rutilus (babușcă), Blicca bjoerkna (batcă), Perca fluviatilis (biban) etc., cu excepția speciilor strict protejate, precum și a celor interzise la pescuit.
**) Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (ambarcațiune) este:– setci 8 bucăți;– ave 7 bucăți;– taliane 5 bucăți;– vintire 10 bucăți;– prostovol 1 bucată.
—–

Tudor Ionescu

Ordinul în format PDF se poate descărca de aici

Apa înseamnă viață!
error: