We must start to treat the causes and not only the effects

Galati Declaration on Sturgeon Conservation in the Danube Basin and the Black Sea

The overall objective of the Galati Conference on Conservation of Sturgeons (GSC19), Conservation of Danube Sturgeons – a challenge or a burden?”, on 28-30 October 2019 – jointly organised by “Dunarea de Jos” University of Galati (Research and Development Center for Sturgeon, Aquatic Habitats and Biodiversity) with DSTF (Danube Sturgeon Read more…

Declarația de la Galați privind conservarea sturionilor din bazinul Dunării și al Mării Negre

Obiectivul general al Conferinței de la Galați “Conservation of Danube Sturgeons – a challenge or a burden”, din 28-30 octombrie 2019 – organizat în comun de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Sturioni, Habitate Acvatice și Biodiversitate) cu DSTF (Task Force Dunărea Sturgeon), Ministerul Read more…

Isabella McArthur,

Apa înseamnă VIAȚĂ

Trendul de încălzire globală, prezent și în România, probabil că va avea ca efect, pe termen lung, variații tot mai mari ale condițiilor meteorologice, cu fenomene extreme tot mai des întâlnite. Conform publicațiilor de specialitate, în România s-a înregistrat, începând cu 1901, o încălzire a temperaturii medie anuale de aproximativ Read more…

Apa înseamnă viață!
error: