We must start to treat the causes and not only the effects

Ordin MADR privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial

Published by TudorI on

 ORDIN nr. 59 din 12 martie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele marine şi continentale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 19 martie 2021

Data intrării în vigoare: 19 Martie 2021

*Cu roșu aspectele modificate/completate/abrogate din Ordinul nr. 1.369/2018

Istoric consolidări    Având în vedere:
  - Referatul de aprobare nr. 2.794 din 4.03.2021 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură;
  – prevederile art. 11 alin. (1) şi art. 64 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 7 lit. A.f) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
ART. I
  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele marine şi continentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 25 septembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:


1. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  ”e) d = diametrul firului”


2. În anexă, punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
“III. Pescuit fără unelte: recoltarea manuală a rapanei şi a moluştelor bivalve” *Modifică următorul paragraf: Pescuit fără unelte: recoltarea manuală a rapanei, midiei și stridiei
  

3. În anexă, la punctul IV subpunctul 5, litera a) „Caracteristicile tehnice ale setcilor în apele continentale“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”a) Caracteristicile tehnice ale setcilor în apele continentale:

┌────┬────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┬──────────┐
│  │    │Latura  │    │   │   │Sirec   │
│Nr. │Tipul  │ochiurilor│Tex  │Lp_max│Hp_max├────┬─────┤
│crt.│uneltei │de plasă: │    │(m)  │(m)  │a  │Tex │
│  │    │a/2a (mm) │    │   │   │(mm)│   │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │    │12-30/  │50   │50  │8   │-  │-  │
│  │    │24-60   │    │   │   │  │   │
│  │    ├──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │    │40-55/  │76   │50  │8   │-  │-  │
│  │    │80-110  │    │   │   │  │   │
│  │Setci  ├──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│1. │simple │40-60/  │76-100 │50  │8   │-  │-  │
│  │(fără  │80-120  │    │   │   │  │   │
│  │sirec) ├──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │    │45-60/  │160  │50  │8   │-  │-  │
│  │    │90-120  │    │   │   │  │   │
│  │    ├──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │    │50-75/  │220-240│50  │8   │-  │-  │
│  │    │100-150  │    │   │   │  │   │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │    │40-60/  │76-666 │50  │8   │  │   │
│  │    │80-120  │    │   │   │  │   │
│  │Setci  ├──────────┼───────┼──────┼──────┤280 │1.430│
│2. │compuse │45-60/  │160-666│50  │8   │  │   │
│  │(cu   │90-120  │    │   │   │  │   │
│  │sirec) ├──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │    │60-100/  │220-666│50  │8   │300 │1.430│
│  │    │120-200  │    │   │   │  │   │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │Setci  │     │    │   │   │  │   │
│3. │simple │24/48   │50   │50  │8   │-  │-  │
│  │pentru │     │    │   │   │  │   │
│  │rizeafcă│     │    │   │   │  │   │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │Setci  │30-40/  │50   │50  │8   │-  │-  │
│  │simple │60-80   │    │   │   │  │   │
│4. │pentru ├──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │scrumbie│32-40/  │76-100 │50  │8   │-  │-  │
│  │    │64-80   │    │   │   │  │   │
├────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │Setci  │30-40/  │50   │50  │8   │280 │666 │
│  │compuse │60-80   │    │   │   │  │   │
│5. │pentru ├──────────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────┤
│  │scrumbie│32-40/  │76-100 │50  │8   │280 │666 │
│  │    │64-80   │    │   │   │  │   │
└────┴────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴────┴─────┘

*Lungimea posădită maximă (Lp) setcilor simple fără sirec și compuse (inclusiv pentru scrumbie) a fost mărită de la 35-37,5 m la 50 m iar înălțimea posădită maximă (Hp) a fost mărită de la 2,7-3 m la 8 metri;

*Valoarea maximă Tex (unitate de măsură pentru grosimea firului -masa în grame a unui fir cu lungimea de 1000 m) pentru sirecul setcilor compuse, a fost mărit de la valoarea de 340/420 la 1430

*Valoarea maximă Tex plasa setcilor compuse a fost mărit de la maxim 200 la 666

*Valoarea maximă Tex pentru sirecul setcilor pentru scrumbie a fost mărit de la maxim 340 la 666


  4. În anexă, la punctul IV subpunctul 5, litera b) „Caracteristicile tehnice ale setcilor în apele marine“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”b) Caracteristicile tehnice ale setcilor realizate din poliamidă-relon, folosite în apele marine:


┌────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┐
│ │ │Latura │Diametrul│Fineţea │ │ │
│Nr. │Tipul │ochiului│firului │firului │Lp_max│Hp_max│
│crt.│uneltei │a/2a │d (mm) │(tex) │(m) │(m) │
│ │ │(mm) │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │Setci │ │ │< 6.350 m│ │ │
│1. │pentru │200/400 │<* 0,50 │/kg │100 │6 │
│ │calcan │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │Setci │ │ │ │ │ │
│ │pentru │32-40/ │ │20.000 m/│ │ │
│2. │scrumbie│64-80 │0,20-0,30│kg-10.000│100 │8 │
│ │şi │ │ │m/kg │ │ │
│ │chefal │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │Setci │18-20/ │ │< 13.000 │ │ │
│3. │pentru │36-40 │< 0,25 │m/kg │100 │2 │
│ │guvid │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┘

  <* = mai mic.”

*Lungimea posădită maximă (Lp) a setcilor pentru calcan a fost mărită de la 35-37,5 m la 100 m iar înălțimea posădită maximă (Hp) a fost mărită de la 2 m la 6 metri;

* Lungimea posădită maximă (Lp) a setcilor pentru scrumbie și chefal a fost mărită de la 35-37,5 m la 100 m iar înălțimea posădită maximă (Hp) a fost mărită de la 2,46-3,36 m la 8 metri;

*Lungimea posădită maximă (Lp) a setcilor pentru guvid a fost mărită de la 35 m la 100 m iar înălțimea posădită maximă (Hp) a fost mărită de la 1 m la 2 metri iar latura ochiului a de la 10-12 la 18-20

  5. În anexă, la punctul IV subpunctul 5, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  ”c) Caracteristicile tehnice ale setcilor realizate din poliamidă-nailon, folosite în apele marine:

┌────┬────────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┐
│  │      │Latura │Diametrul│Fineţea│   │   │
│Nr. │Tipul    │ochiului│firului d│firului│Lp_max│Hp_max│
│crt.│uneltei   │a/2a  │(mm)   │(tex) │(m)  │(m)  │
│  │      │(mm)  │     │    │   │   │
├────┼────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┤
│  │Setci    │    │     │    │   │   │
│1. │monofilament│200/400 │<* 0,35 │    │100  │6   │
│  │pentru   │    │     │    │   │   │
│  │calcan   │    │     │    │   │   │
└────┴────────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┘

  <* = mai mic.”
  6. În anexă, la punctul IV subpunctul 7, tabelul „Caracteristicile tehnice“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”Caracteristici tehnice:

┌──────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│Părţi     │a  │Tex │Lp  │Hp  │
│componente  │(mm) │   │(m) │(m) │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Aripă     │35-40│340 │4-8 │H apă│
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Camera I   │32-40│340 │   │   │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Camera II   │32-40│340 │   │   │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cameră de   │32-40│420 │   │   │
│prindere   │   │   │   │   │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Părţi     │a  │Tex │Lp  │Hp  │
│componente  │(mm) │   │(m) │(m) │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Aripă     │40-50│420 │4-8 │H apă│
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Camera I   │50-55│420 │   │   │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Camera II   │50-60│420 │   │   │
├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cameră de   │50-60│1.000│   │   │
│prindere   │   │   │   │   │
└──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

*Valoarea maximă pentru Tex în cazul camerei de prindere a fost mărit de la maxim 666 la 1000

  7. În anexă, la punctul IV, subpunctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”10. cuşcă pentru capturat rapana – unealtă de pescuit de tip capcană închisă, din PVC, de diferite forme, având: gură de intrare, găuri de filtrare, urechi de prindere, cu următoarele caracteristici:
  - carcasă PVC: L = 340-450 mm; l = 240-300 mm; h = 300-400 mm;
  – gură de intrare rotundă cu diametru de 120 mm;
  – guler din plasă cu ochi de 22 mm;
  – lest de 1 kg;
  – găuri de filtrare cu diametrul de 35 mm;
  – urechi pentru prindere saulă.
Sa adăugat următoarea completare: Pentru a împiedica evadarea rapanei, la gura de intrare se ataşează un guler de plasă, iar pentru menţinerea pe substrat a cuştii aceasta este lestată;”

  8. În anexă, la punctul IV, subpunctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”29. beam-traul – unealtă de pescuit filtrantă, tractată, care este constituită dintr-o traversă (ţeavă metalică) sprijinită la extremităţi pe două tălpici metalice, respectiv prin partea de plasă (sacul de colectare constituit din capac, talpă şi laterale). Traversa şi tălpicile reprezintă scheletul-cadru pe care se prinde partea de plasă care, la rândul ei, este fixată la partea anterioară a tălpii pe un schelet de rezistenţă (frânghie, cablu sau lanţ) care are rolul de a antrena şi dirija spre zona de concentrare a sacului obiectul pescuitului. Partea de plasă este realizată din panouri cu latura ochiului de cel puţin 40 mm pentru a permite filtrarea exemplarelor imature;” *Dimensiunea ochiului din care sunt realizate panourile de plasă scade de la 50-55 mm la dimensiunea minimă 40mm

  9. În anexă, la punctul IV, subpunctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”31. dragă hidraulică – instrument utilizat pentru capturarea moluştelor bivalve, reprezentat de dragă clasică, care, în plus, mai este echipată la partea anterioară cu un sistem de ştuţuri prin care sunt dirijate jeturi de apă sub presiune. Corpul dragei este realizat dintr-un cadru metalic dreptunghiular acoperit cu o plasă sau bare dispuse la o distanţă de 10-12 mm între ele. La partea anterioară, draga prezintă o lamă cu rol de dirijare spre interiorul dragei a organismelor dislocate de jetul de apă” * Se modifică paragraful : Draga hidraulică se utilizează pentru capturarea Chamelea gallina (vongola) cu draga hidraulică se utilizează pentru capturarea moluştelor bivalve
  10. În anexă, la punctul V subpunctul B, litera h) se abrogă.

* Se abrogă următorul paragraf: folosirea dragei hidraulice este permisă doar în afara ariilor naturale protejate;
  11. În anexă, la punctul V subpunctul C, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ”b) folosirea setcilor de calcan confecţionate din fire multifilament, începând cu data de 1 ianuarie 2023;”

*Se modifică/abrogă următorul paragraf: folosirea setcilor de calcan confecționate din ațe cu finețea mai mică de 6,350 m/kg și a lavelor cu lungimea mai mare de 1km,în Marea Neagră;

ART. II
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
          Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
          Nechita Adrian Oros

  Bucureşti, 12 martie 2021.
  Nr. 59.
  —-

Ordinul în format PDF se poate descărca de aici

Apa înseamnă viață!
error: